MIROSŁAW OSSOWSKI
prof. zw.
dr hab. w Instytucie Filologii Germańskiej UG.
Studia: filologia germańska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1977); dr n. hum. (promotor prof. Olga Dobijanka-Witczakowa) – UJ (1985); dr hab. n. hum. w zakresie literaturoznawstwa germańskiego – UJ (1996).
Asystent, potem adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, od 1996 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UG. 2002 r. prof. nadzwyczajny UG i kierownik Zakładu Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska. Od 2011 r. kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemieckiej. Od 2012 r. zastępca dyrektora ds nauki w Instytucie Filologii Germańskiej UG, a od 2016 r. dyrektor Instytutu. 2013 profesor nauk humanistycznych.
Promotor ośmiu obronionych prac doktorskich, 134 prac magisterskich i 102 prac licencjackich.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Theodor-Fontane-Gesellschaft (Potsdam/Neuruppin), Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Mitteleuropäischer Germanistenverband, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku (od 2003 wiceprezes, prezes 2011-2017), Instytut Kaszubski.

Tematyka badań naukowych

naturalistyczna powieść berlińska, twórczość Theodora Fontanego, regionalizm literacki w okresie międzywojennym, pisarze niemieccy z Prus Wschodnich, twórczość Güntera Grassa.

Książki (ważniejsze)

 

Ważniejsze inne publikacje