Pisarze niemieccy z Prus Wschodnich

E. T. A. Hoffmann