Pisarze niemieccy z Prus Wschodnich

Siegfried Lenz