Moje publikacje
(Aby zobaczyć powiększone zdjęcie, należy  kliknąć obrazek)


Monografie

1. Der „Berliner Roman” zwischen 1880 und 1900. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1989, 178 s.

Rec. Z. Przybyła, „Ruch Literacki, 1992, z. 6.


2. Der kritische Provinzroman in der Weimarer Republik. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1994, 246 s.
Rec. Gertrud Rösch, „Germanistik. Internationales Referentenorgan mit bibliographischen Hinweisen”, 36 Jg. 1995, 3/4, s. 962; Roman Golesz, „Fraza. Poezja, proza, esej“, 13/1996, s. 219-221; Zenona Choderny, „Studia Germanica Gedanensia“, 6, 1998, s. 212-214.
 
3. Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011, ISBN 978-83-7326-856-2, s. 376.

          

Redakcja książek

1. Deutschland. Österreich. Schweiz. Ein Lesebuch zu landeskundlichen Fragen, red. 
Detlev Gärtner, Mirosław Ossowski, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, 378 s. (skrypt) – II wyd. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1995, 284 s.

2. Najnowsze testy egzaminacyjne z rozwiązaniami dla kandydatów na filologię germańską. Język niemiecki, red. Mirosław Ossowski, Małgorzata Szpala, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1995, 111 s.

3. Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji. / Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Der Schmied seines Glückes, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1998, 139 s.

Rec. E. Kaminska Études germaniques (Paryż),  N°4/2012, s. 689.

           


4. Europa im Wandel.
Literatur, Werte und Europäische Identität (II.). Dokumentation der Internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Universität Danzig. 23.10.-26.10.2003 in Danzig, red. Birgit Lermen, Mirosław Ossowski, Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung 2004. 365 S. ISBN 83-86771-24-0
Rec. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Marion Brandt „Rocznik Gdański“, 2005, t. LXV, z. 1-2, s. 222-224; Agnieszka Hass, w: Orbis Linguarum vol. 28/2005, s. 429-433.


5. Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Obrazy krajów i stereotypy narodowe w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red.  Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski, Jolanta Sztachelska, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2006 (Episteme 56). 266 s. ISBN 83-86523-67-0

Sprawozdanie z konferencji: Agnieszka K. Haas, "Studia Germanica Gedanensia" 14, Gdańsk 2006, s. 289-292.

6. Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red. Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007 (Episteme 2007). 391 s. ISBN 978-83-60727-11-9
Sprawozdanie z konferencji: Aleksandra Chylewska-Tölle, "Studia Germanica Gedanensia", 15, Gdańsk 2007, s. 171-173; Ewelina Kamińska: Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler über Reisen, Identität und Fremdheit, "Colloquia Germanica Stetinensia" 16,  Szczecin 2009, s. 262-265.


            

7. "Kalendarz grassowski / Grass-Kalender 2008". Gdańsk: słowo / obraz terytoria 2007 (Kalendarium dwujęzyczne i wybór fragmentów ).
Recenzja: Przemysław Gulda: Kalendarz grassowski pełen wielkich słów, "Gazeta Wyborcza Trójmiasto" 11.10.2007, s. 9.

8. Arno Surminski: Wieś w Prusach Wschodnich, przekł. Jan Załuska, red. wydania Ewa Szyszkowska-Papis, Neulengbach: Wydawnictwo Carpatia 2008, 63 s., ISBN 83-85350-08-X (Opieka merytoryczna i koordynacja wydawnicza; Przedmowa do wydania polskiego).
Recenzja: Anna Warakomska: "My ludzie jesteśmy tylko gośćmi na tym świedcie" - reminiscencje Arno Surminskiego, "Zbliżenia interkuturowe. Polska Niemcy Europa. Interkulturelle Annäherungen. Polen Deutschland Europa", Łódź 5/2009, s. 157-159.

9. Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red. Grzegorz Moroz i Mirosław Ossowski, Olecko 2008 (= Episteme 77), 420 s., ISBN 978-83-60727-27-0.
Sprawozdania z konferencji: Eliza Szymańska, "Studia Germanica Gedanensia", 16, Gdańsk 2008, s. 254-260; Ewelina Kamińska: Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler über magische Orte, Identität und Fremdheit, "Colloquia Germanica Stetinensia", 17, Szczecin 2009, s. 213-217. Recenzja: Przemysław Sznurkowski: Magia przestrzeni literackich, "Zbliżenia Interkulturowe. Interkulturelle Annäherungen. Polska. Niemcy. Europa", Łódź 4/ 2008, s. 159-161.

 
      

10. Günter Grass. Literatur – Kunst – Politik. Dokumentation der internationalen Konferenz 4-6.10.2007 in Danzig, red. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008,  328 s., ISBN 978-83-7531-082-5.
Sprawozdania z konferencji: Marion Brandt, Convivum. Germanistisches Jahrbuch Polen 2008, Bonn 2008, s. 433-445; Norbert Honsza, w: Tenże: Günter Grass szaman literatury niemieckiej, Łódź 2008, s. 121-124; Piotr Semka: Lukrowanie Grassa, Rzeczpospolita, 13-14.10.2007, nr 240, s. A 8, A 10; Marek Jaroszewski, Studia Germanica Gedanensia, 16, Gdańsk 2008, s. 251-254;  i in.
Rec. Lech Kolago, Studia Niemcoznawcze, XLII Bd., Warszawa 2009, s. 489-491; Ewelina Kamińska, ConviviumGermanistisches Jahrbuch Polen 2009, Bonn 2009, 377-382.


11. Socjaldemokrata łączący Polskę i Niemcy / Sozialdemokratischer Mittler zwischen Polen und Deutschland, (red. Peter Hengstenberg, Mirosław Ossowski), Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung 2008, 59+59 s., ISBN 978838608850.

   Socjaldemokrata łączący Polskę i Niemcy 

12.  Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Gdańsk 4–6.10.2007 r. Pod red. Marion Brandt, Marka Jaroszewskiego, Mirosława Ossowskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2009, 329 s., ISBN 978-83-7531-068-9.

13. Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red.Grzegorz Moroz i Mirosław Ossowski, Olecko 2009: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis w Olecku i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009 (EPISTEME 88), 421 s. ISBN 978-83-60727-33-1
Sprawozdanie z konferencji: Ewelina Kamińska: Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler über charismatische Persönlichkeiten, ÄColloquia Germanica Stetinensia" nr 18, Szczecin 2010, s.. 348-350.

14. Arno Surminski, Życie ptaków w ..., przeł. Renata Załuska, Rzeszów: Wydawnictwo Carpatia (Neuglenbach, Austria) 2011, 187 s.  ISBN 978-83-62488-68-1 (opracowanie, posłowie).

15. Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935–1945, z niemieckiego tłumaczył Bogdan Kiebzak, wstęp i wybór zdjęć Józef Borzyszkowski, Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku 2011, 280 s. ISBN 978-83-89079-87-9 (opracowanie, Uwagi redakcyjne, s. 271–272).

16. Günter Grass. Werk und Rezeption (= Studia Germanica Gedanensia 28), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013, 178 s., ISSN 1230-6045, ISBN 978-83-7869-121-5 (redakcja).


       

17. Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, red. Marek Jaroszewski, Piotr Wiktor Lorkowski, Mirosław Ossowski, Gdańsk: Oficyna Gdańska 2017, 288 s., ISBN 978-83-64180-26-2.

Gdańska encyklopedia Güntera Grassa

Artykuły, sprawozdania i recenzje

1. Der Erzähler und die Erzählperspektiven in H. Bölls Roman „Gruppenbild mit Dame”, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 2/43, Rzeszów 1980, s. 49-66.
(artykuł)

2. Zur effektiven Gestaltung der landeskundlichen Ausbildung, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 2/43, Rzeszów 1980, s. 113-125.
(artykuł)

3. Bericht über die landeskundliche Arbeitstagung in Wien (24.06.-30.06.1979), w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 2/43, Rzeszów 1980, s. 211-214. (sprawozdanie)

4.
Das Bild Preußens in den Jugenderinnerungen Karl Friedrich Klödens, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 3/55, Rzeszów 1982, s. 80-105. (artykuł)

5. Die Geschichte - eine grundlegende Komponente im Fach Landeskunde, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 3/55, Rzeszów 1982, s. 107-115. (artykuł)

6. Treści krajoznawcze w olimpiadzie języka niemieckiego, w: Języki Obce w Szkole, 1 (136)/1984, Warszawa 1984, s. 77-80.
(artykuł)

7. Theodor Fontane und Max Kretzer. Ein Vergleich anhand ihrer Berliner Romane, w: Otfried Keiler (red.), Theodor Fontane im literarischen Leben seiner Zeit. Beiträge zur Fontane Konferenz vom 17. bis 20. Juni 1986 in Potsdam, Berlin 1987, s. 525-546. (artykuł)

8. Die heiteren Schilderer Berlins – Julius Stinde und Heinrich Seidel, w: Helmut Stetter (red.), Proben. Konferenzbeiträge, Warszawa 1988, s. 180-192. (artykuł)

9. Die Milieuschilderung in Fontanes Berliner Romanen, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów, Z. 5/70, Rzeszów 1989, s. 85-101. (artykuł)

10. Der „Berliner Roman” zwischen 1880 und 1900. Diss. 1985/Autorreferat, w: Fontane-Blätter, H. 48, Potsdam 1989, s. 92-96.

11. Zur Analyse von Landeskundelehrbüchern, w: Hanna Biaduń-Grabarek (red.), Linguistik. Linguolandeskunde. Landeskunde, Rzeszów 1989, s. 175-191. (artykuł)

12. Lucyna Falkiewicz, Mirosław Ossowski, Literaturanalysen und wissenschaftliches Methodenangebot literaturwissenschaftlicher Strömungen und Schulen (7. Nachwuchskonferenz in Warschau), w: Zeitschrift für Germanistik, 11. Jg., H. 2, Leipzig 1990, s. 203-205. (sprawozdanie)

13. Michael Georg Conrad und seine Münchener Romane, w: Helmut Stetter (red.), Skamandros. Germanistisches Jahrbuch der DDR und der Republik Polen, Warszawa 1990, s. 121-141. (artykuł)

14. Peter Handkes dramatisches Gedicht „Über die Dörfer” oder Ein Dichter auf der Heimatsuche, w: Zbigniew Światłowski (red.), Funktionsbestimmungen und Wirkungsmöglichkeiten der Literatur, Rzeszów 1991, s. 45-52. (artykuł)

15. Provinz. Der literarische Regionalismus. Der kritische Provinzroman. Ein Versuch der Begriffsbestimmung, w: Zbigniew Światłowski (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Nr 13, Rzeszów 1994, s. 203-221. (artykuł)

16. Theodor Fontane im literarischen Leben seiner Zeit. Erinnerungen an 1986 in Potsdam, w: Manfred Horlitz (red.), Theodor-Fontane-Archiv Potsdam 1935-1995. Berichte, Dokumente, Erinnerungen, Potsdam 1995, s. 157-158. (sprawozdanie)

17. Eine europäische Provinz. Die Vision vom geeinigten Europa in René Schickeles Trilogie „Das Erbe am Rhein”, w: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte, 89. Bd., H. 4, Heidelberg 1995, s. 428-437. (artykuł)

18. Jubileuszowa konferencja germanistów, w: Fraza. Pismo literacko-społeczne, nr 11/12, Rzeszów 1996, s. 261-264. (sprawozdanie)

19. Zu ausgewählten deutschen Übertragungen des „Pan Tadeusz” von Adam Mickiewicz, w: Roman Golesz, Zbigniew Światłowski (red.), Die deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa.
Band 2, Beiträge zur Literaturwissenschaft, Rzeszów 1996, s. 97-110. (artykuł)

20. „Pan Tadeusz” w niemieckiej tradycji przekładowej, w: W kręgu kultury, Nr 10/11, Wilno 1996, s. 43-55.
(artykuł)

21. Die Suche nach Verlorenem. Der Anspruch auf die Heimat in Erwin Kruks Roman „Kronika z Mazur”, w: Izabella Golec, Tadeusz Namowicz, Literatur im Kulturgrenzraum.
Bd. 3, Lublin 1997, s. 63-73. (artykuł)

22. Niemiecki regionalizm literacki przełomu XIX i XX wieku. Aspekty programowe Heimatkunst, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Historia Literatury 3. Rzeszów 1997, s. 95-110. (artykuł)

23. Das lokale Geschichtsbewußtsein der Danziger im Spiegel ihrer historischen Sagen, w: Marek Jaroszewski (red.), 1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und Beiträge, Gdańsk 1998, s. 121-129. (artykuł)

24. Zum Sujet „Reisen durch Ostpreußen” in der deutschen Literatur nach 1989, w: Władimir Lejczyk (red.), Wschód–Zachód. Słowianie i Niemcy. Kultura, Język, Dydaktyka. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Słupsk 10-11.09.1998, Słupsk 1998, s. 55-64.
(artykuł)

25. Das Polenbild des jungen und des alten Fontane, w: Hartmut Kircher, Maria Kłańska (red.), Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz, Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 1998, s. 219-234. (artykuł)

26. Eue-Choon Park: Fontanes Zeitromane. Zur Kritik der Gründerzeit, w: Fontane Blätter, Bd. 67, Potsdam, Neuruppin 1999, s. 161-163. (recenzja)

27. Fragwürdige Identität? Zur national-territorialen Bestimmung der Figuren aus dem deutsch-slawischen Kulturgrenzraum in Fontanes Spätwerk, w: Hanna Delf von Wolzogen, Helmut Nürnberger (red.), Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Würzburg: Königshauen & Neumann 2000, s. 255-267. (artykuł)

28. Germanistik in Polen, w: Thomas Rathmann (red.), Texte, Wissen, Qualifikationen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000, s.169-174. (artykuł)

29. Jan Data, Marian Szczodrowski (Hrsg.), Johann Gottfried Herders humanistisches Denken und universale Wirkung. Materialien des internationalen wissenschaftlichen Symposiums des Lehrstuhls für Germanische Philologie an der Universität Gdańsk, 3.-5.11.1994, Gdańsk 1997, 127 S., w: Germanica Wratislaviensia 122 (2000), s. 154-155. (recenzja)

30. Johanna Schopenhauer im literarischen Leben ihrer Zeit, w: Marzena Rycielska, Grażyna Lisowska (red.), Wschód – Zachód.
Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna 2002, S. 101-106. (artykuł)

31. Wokół etosu pruskiej arystokracji. Prusy Wschodnie i zamach z 20 lipca 1944 r. we wspomnieniach Marion Gräfin Dönhoff, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1 (239), 2003, S. 25-46.
(artykuł)

32. Auswahlbibliographie zum Polenbild in der deutschen Literatur, w: Studia Germanica Gedanensia nr 11. Gdańsk 2003, S. 207-303. (bibliografia), również: http://www.bkge.de/12016.html

33. Hartmut Kircher, Maria Kłańska, Erich Kleinschmidt (Hrsg.), Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 2002, w: Studia Germanica Gedanensia, nr 11, 2003, S. 397-400. (recenzja)

34. August Scholtis und der kritische Provinzroman in der Weimarer Republik, w: Bernd Witte / Grażyna B. Szewczyk (red.): August Scholtis 1901-1969. Modernität und Regionalität im Werk von August Scholtis (= Schriften des Max-Herrmann-Neisse-Instituts an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, t. 3).
Frankfurt am Main 2004, s. 61-71. ISSN 1613-124X; ISBN 3-631-52187-1 (artykuł)

35. August Scholtis i krytyczna powieść prowincjonalna w Republice Weimarskiej, Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa. Red. Grażyny Barbara Szewczyk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, S. 60-71. ISBN 83-226-1320-2 (artykuł; lekko zmodyfikowana polska wersja poz. 34)

36.
Ostpreußen in der deutschen Literatur nach 1945, w: Heimat in Europa. Beiträge der internationalen Konferenz „Literatur, Werte und Europäische Identität (II.) Gdańsk/Danzig 23.-26. Oktober 2003, Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera [2004], s. 40-55. ISBN 83-86771-22-4 (artykuł)

37.
Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej po 1945 r., w: Ojczyzna w Europie. Materiały z międzynarodowej konferencji „Literatura, wartości i tożsamość europejska (II.) Gdańsk, 23. – 26. października 2003. Warszawa: Fundacja Konrada Adenauera [2004], s. 40-55. ISBN 83-86771-22-4 (polskie tłumaczenie poz. 36)

38. Literatura, wartości i europejska tożsamość. Konferencja Fundacji Konrada Adenauera i Uniwersytetu Gdańskiego, w: Gazeta Uniwersytecka, Gdańsk (październik) 2003, s. 21.
(artykuł)

39. Ostpreußen in der deutschen Literatur nach 1945, w: Birgit Lermen, Mirosław Ossowski: Europa im Wandel. Literatur, Werte und Europäische Identität (II.). Dokumentation der Internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Universität Danzig. 23.10.-26.10.2003 in Danzig. Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung 2004. S. 115-134 ISBN 83-86771-24-0 (powtórna publikacja artykułu, poz. 35)

40. Peter Oliver Loew, „Danzig und seine Vergangenheit 1793-1997. Die Geschichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen“ (=Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 9). Osnabrück: fibre 2003. 623 S., w: Andrzej Kątny (red.): Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk. Frankfurt [...]: Peter Lang 2004, s. 211-215. (recenzja)

41. Ostpreußen in den Erinnerungsbüchern von Marion Gräfin Dönhoff, Hans Graf von Lehndorff und Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten – artykuł złożony do druku w Dreźnie (2004)

42. Wolfgang Koeppen und Ortelsburg, w: Danzig und der Ostseeraum. Sprache, Literatur, Publizistik.
Red. Holger Böning (i in.). Bremen: lumičre edition 2005, s. 253-276. ISBN 3-934686-27-3 (artykuł)

43.
Masuren in der deutschen Literatur nach 1945, w: Literaturen des Ostseeraumes in interkulturellen Prozessen. Deutsch-polnisch-skandinavische Konferenz Külz / Kulice vom 7.-10. Oktober 2004. Red. Regina Hartmann. Bielefeld: Aisthesis Verlag 2005, s. 123-143. ISBN 3-89528-540-4 (artykuł)

44. „Grenzüberscheitungen. Zu einigen Aspekten der deutsch-polnischen Beziehungen in Kultur und Literatur der ersten Hälfte des 20. Jh.s“. Internationale Konferenz in Gdańsk / Danzig 9.-10.04.2005, w: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2005.
Bonn: DAAD 2005, s. 361-364. (sprawozdanie)

45. Wojna i pamięć. Obraz europejskiego wschodu w powieści Arno Surminskiego Vaterland ohne Väter (2004), w: Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Obrazy krajów i stereotypy narodowe w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red.  Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski, Jolanta Sztachelska. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2006 (Episteme 56) (artykuł).

46. Arno Surminski und der europäische Osten. Krieg und Erinnerung im Roman "Vaterland ohne Väter", w: Menschen – Sprachen – Kulturen, pod red. Jaromina Homy i Lucyny Wille. Marburg: Tectum Verlag 2006, s. 211-221. (artykuł)

47. Zwischen der Amtskirche und den Sekten. Zur masurischen Religiosität und zur Gromadki-Bewegung im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der belletristischen Literatur. In: Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine historische Literaturlandschaft. Red. Jens Stüben. Oldenburg 2007, s. 381-198. s. 381-398 (artykuł)

48. Ostpreußen in den Erinnerungsbüchern von Marion Gräfin Dönhoff, Hans Graf von Lehndorff und Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten, w: Zwischeneuropa / Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. 
Dresden: Thelem 2007, s. 398-404. ISBN 978-3-939888-08-6 (artykuł )

49. Podróże Günter Grassa, w: Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red. Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007 (Episteme 2007). S. 13-24. ISBN 978-83-60727-11-9

50. Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki: Wybitni Polacy w Królewcu.
XVI–XX wiek . [Die hervorragenden Polen in Königsberg 16.-20. Jh.]. Olsztyn: Littera 2005. 352 S. Abb.  W: Studia Germanica Gedanensia 15. Gdańsk 2007, s. 207-209. ISSN 1230-6045, ISBN 83-7326-457-4 (recenzja)

51. Marion Brandt (Hrsg.): Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und Juden zwischen den (1918-1939) (= Colloquia Baltica 6). München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2006. 278 S. Abb. W: Studia Germanica Gedanensia 15. Gdańsk 2007, s. 186-188. ISSN 1230-6045, ISBN 83-7326-457-4 (recenzja)


52. Małgorzata Grabowska: Musik und Musiker im Werk Peter Härtlings. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag 2006. 300 S. W: Studia Germanica Gedanensia 15. Gdańsk 2007, s. 201-202.ISSN 1230-6045, ISBN 83-7326-457-4 (recenzja)


53.
Pisarz z ulicy Labesa w Gdańsku-Wrzeszczu, w: Gazeta Uniwersytecka. Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego (październik 2007) http://gazeta.univ.gda.pl/f_artykuly/012.html  (artykuł).

54. Migracja, zagadnienia tożsamości oraz symbolika nazw i miejsc w twórczości Artura Beckera, w: Między Śląskiem a Wiedniem. Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, pod. red. A. Kozłowskiego i M. Znyk, Płock 2008, s. 207-219, ISBN 978-83-919691-9-9.

55. Gdańsk-Wrzeszcz Güntera Grassa, w: Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red. Grzegorz Moroz i Mirosław Ossowski, Olecko 2008 (= Episteme 77), s. 91-99. ISBN 978-83-60727-27-0.

56. Danzig-Langfuhr bei Günter Grass im biographischen Kontent, w: Günter Grass.
Literatur – Kunst – Politik. Dokumentation der internationalen Konferenz 4-6.10.2007 in Danzig, red.. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008, s. 43-55, ISBN 978-83-7531-062-7 – polska wersja artykułu w: Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Gdańsk 4–6.10.2007 r. Pod red. Marion Brandt, Marka Jaroszewskiego, Mirosława Ossowskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2009, 329 s., ISBN 978-83-7531-068-9, s. 46–57.

57. Die Natur Masurens in der gegenwärtigen deutschen Belletristik (Herbert Somplatzki, Horst Michałowski und Franz Böhm), w: Die Natur und andere literarische Orte, red. Marion Brandt,  Andrzej Kątny, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008, s. 95-103. ISBN 978-83-7326-565-3; ISSN 1230-6045.

58. Obchody 80. urodzin Güntera Grassa w Gdańsku od 4 do 6 października 2007 r., w: Socjaldemokrata łączący Polskę i Nimecy, red.
Peter Hengstenberg, Mirosław Ossowski, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung 2008, ISBN 978838608850, s. 36-40 – (Wersja niemiecka:) Veranstaltungen zum 80. Geburtstag von Günter Grass in Danzig vom 4. bis 6. Oktober 2007, w: Sozialdemokratischer Mittler zwischen Polen und Deutschland, red. Peter Hengstenberg, Mirosław Ossowski, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung 2008, ISBN 978838608850, s. 36-41.

59. Günter Grass jako pisarz charyzmatyczny – echa obchodów jego 80. urodzin w prasie niemieckojęzycznej, w: Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, red.Grzegorz Moroz i Mirosław Ossowski, Olecko 2009: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis w Olecku i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009 (EPISTEME 88), 421 s. ISBN 978-83-60727-33-1, s. 355-363 (artykuł).

60.  Ostpreußen in der deutschen Gegenwartsliteratur (nach 1995), w: Grenzen auf der Landkarte – Grenzen im Kopf? Kulturräume der östlichen Ostsee in der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, red. Regina Hartmann, Bielefeld: Aisthesis Verlag 2010, ISBN 978-3-89528-767-1 (artykuł).

61. Abstrakty publikacji książkowych w zakresie badań nad niemiecką kulturą i historią regionów Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich w rocznikach Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa w Oldenburg.
143 opublikowane omówienia (od 1999 do 2008 r.).

62. Posłowie, w: Arno Surminski, Życie ptaków w Auschwitz, przeł. Renata Załuska, Rzeszów: Wydawnictwo Carpatia (Neuglenbach, Austria) 2011, SBN 978-83-62488-68-1, s. 181-187..


63. Mazury 

tożsamości współczesnych pisarzy niemieckich, w: Podkarpackie Forum Filologiczne, Seria: Literatura i Kultura", rocznik 2011, red. Lucyna Wille i Maria Malinowska, Jarosław 2011, ISSN 2081-9048, s. 269-279 (artykuł).


64. Günter Grass’ Danzig als erinnerte und inszenierte Stadt, w: Städte und Orte. Expeditionen in die literarische Landschaft, red. Jattie Enklaar, Hans Ester und Evelyne Tax, Würzburg: Königshausen @ Neumann 2012, s. 171-183 (artykuł).


65. Günter Grass im Danziger Rundfunk 1979-2003, w: Kultura – Literatura – Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin, red. Katarzyna Grzywka, Warszawa Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 593-605.


66,  Arno Surminski in Polen, w: Littera Borealis. Editio zur zeitgenössischen Literatur im Norden 11. Arno Surminski, Kiel 2012, s. 19-21 (artykuł w katalogu).

 

67. Werwolf. Wokół postaci wilkołaka w literaturze niemieckiej, w: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych, pod. red. Eweliny Kamińskiej i Ewy Hendryk, Szczecin 2013, s. 131-145 (artykuł).

 

68.     Zur Germanistik an der Universität Gdańsk, w: Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung, Nr. 1/2013, ISBN 978-3-643-99847-7, s. 34-43 (artykuł).

 

69.     Günter Grass i Andrzej Wajda. Wokół filmów, które nie powstały, w: Literatura lekturą i doświadczeniem próbowana czyli Zbigniewa Światłowskiego germanistyka prometejska, red. Grzegorz Jaśkiewicz i Jan Wolski (Biblioteka Frazy), ISBN 978-83-60678-47-3, Rzeszów 2013, s. 201-214.

 

70.     Günter Grass’ literarische Freundschaften in Polen – ihre Bedeutung für sein früheres Werk und dessen polnische Rezeption, w: Günter Grass. Werk und Rezeption (Studia Germanica Gedanensia 28), ISBN 978-83-7326-121-5, ISSN 1230-6045, Gdańsk 2013, s. 107-118.

 

71.     Masuren im Werk von Arno Surminski, w: Masurische Storchenpost, 25. Jg, August 2014, Nr. 8 (309), s. 3–8; Nr. 9 (310), s.  18–23.

 

72.     Günter Grass‘ polnische Übersetzer, w: Littera Borealis. Edition zur zeitgenössischen Literatur im Norden 14. Günter Grass, Kiel 2014, s. 33-35.

 

73.     219 Annotationen, w: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa w Oldenburg (1999-2015) [11 omówień w tomie 22, München 2015]. ISBN 978-3-486-78144-1, ISSN 1865-5696.

 

74.     Przedwojenne miasto powiatowe na Mazurach w literaturze niemieckiej, w: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Studia, red. J. Ławski, R. Żytyniec, Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia”,  Białystok - Ełk 2014, S. 245-257.

 

75.     Die Blechtrommel in Polen: der mühsame Weg zum Erfolg, w: The echo of Die Blechtrommel in Europe : studies on the reception of Günter Grass's The Tin Drum / ed. by Jos Joosten, Christoph Parry, Leiden; Boston: Brill, 2016, S. 63-76. ISBN: 978-90-04-29188-1, ISBN: 978-90-04-29189-8 (e-ISBN).

 

76.     Turowski, Kazimierz Józef von (1813-1874), Schriftsteller und Redakteur, w: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition und Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815 (2. überarbeitete Auflage - online), / Fachredaktion: Daniela Angetter, Hubert Bergmann, Philipp Dittinger, Christine Gruber, Irene Nawrocka, Eva Offenthaler, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, s. 14f.

 

77.  Turski, Jan Kanty; Ps. Jan Kanty Rogala, Piotr Krakowianin (1833-1870), Schriftsteller, Redakteur und Lehrer, w: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition und Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815 (2. überarbeitete Auflage - online), Fachredaktion: Daniela Angetter, Hubert Bergmann, Philipp Dittinger, Christine Gruber, Irene Nawrocka, Eva Offenthaler, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, s. 15f.

 

78.  Helga M. Novak und Günter Grass. Eine Freundschaft in Briefen, w: Unterwegs und zurückgesehnt. Studien zum Werk von Helga M. Novak. Mit Erinnerungen an die Dichterin (= Studia Germanica Gedanensia 36). Red. Marion Brandt. Gdańsk 2017, s. 73–80 (8 pkt.).

 

79.  Günter Grass und der Wiederaufbau Danzigs in der Nachkriegszeit, w: Orbis Linquarum, Vol. 47, Dresden – Wrocław2018, s. 11–18 (10 pkt.). ISSN-1426-7241.

       

80.  Danziger Günter Grass-Enzyklopädie, w: Freipass. Forum für Literatur, Bildende Kunst und Politik Schriften der Günter und Ute Grass Stiftung, Band 3, Berin 2018, s. 328–335, ISBN 978-3-86153-992-6.


Materiały dydaktyczne

1.
Übungen zur themengebundenen Lexik, T. 1, pod red. Józefa Grabarka, Rzeszów 1984, s. 198-206.

2. Die DDR stellt sich vor, pod red. Zbigniewa Światłowskiego, Rzeszów 1990, s. 177-192.

3. Stimmen aus Österreich, pod. red. Zbigniewa Światłowskiego, Rzeszów 1993, s. 33-73.


Redakcja czasopisma

"ad hoc. Pismo członków i symatyków Solidarności" Rzeszów 1990 - 1994, nr 1 - 17,tu artykuły:

Nowe tytuły prasowe - stare nazwiska (nr 1)

Bajka o Księciu, Żaczkach i Bakałarzach (nr 1, współautor)

Sposób na pieniądze (nr 1)

"Ogród ale nie plewiony" (nr 1 - 17, współautor)

Być asystentem. Problemy młodych pracowników nauki (nr 2, współautor)

Reforma Uniwersytetu w Greifswaldzie. Studenci WSP na studiach w Niemczech (nr 5)

Rzeszowskie duszpasterstwo akademickie (nr 6, współautor)

Ile kosztują studia na WSP? (nr 7)